děti a dospívající

Dětská a dorostová psychiatrie či pedopsychiatrie představuje dnes samostatný lékařský obor. Podobně jako psychiatrie dospělých patří také mezi její základní léčebné metody psychoterapie a farmakoterapie. V oblasti psychoterapie je u předškolních dětí a dětí mladšího školního věku upřednostňována terapie hrou a rodinná terapie. U starších školáků a dospívajících je pak možné pracovat již na verbální úrovni, podobně jako u dospělých.

Běžné diagnózy v dětské psychiatrii představují například porucha aktivity a pozornosti (ADHD), emoční a úzkostné poruchy a v neposlední řadě diagnosticky obtížné poruchy autistického spektra. Obtíže většinou narušují fungování dítěte ve školce či ve školním prostředí.

V období dospívání jsou pak častější poruchy příjmu potravy, poruchy chování, poruchy nálady (zjm. depresivní porucha) a problematika tzv. disharmonického vývoje osobnosti.