objednání

  • Ordinace je během letních prázdnin uzavřena v následujících dnech: 29.6.-30.7., 3.-31.8.2023
  • Aktuálně je možné se objednat k individuální, párové či rodinné terapii.
  • Objednání k psychiatrickému vyšetření pro děti, dospívající, či dospělé aktuálně bohužel není z kapacitních důvodů možné.
  • Objednání je možné formou krátkého emailu na mudr.klimpl@gmail.com.
  • Pacienti jsou objednáváni na konkrétní čas, který je dodržován.
  • Přístup do ordinace je bezbariérový – ordinace se nachází ve 5. patře a budova je vybavena výtahy.
  • Parkování je možné na parkovišti v ulici Za ženskými domovy (35 Kč/hod), v ulici Stroupežnického (40 Kč/hod), v Obchodním centru Nový Smíchov (první 2 hodiny zdarma) a ve fialových a oranžových zónách v okolních ulicích (30 Kč/hod).
  • Ordinace má smlouvy o úhradě péče s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (111), Vojenskou zdravotní pojišťovnou (201), Oborovou zdravotní pojišťovnou (207) a Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra (211), které za svoje klienty hradí psychiatrickou péči. Klienti ostatních pojišťoven a pacienti léčení psychoterapií jsou ošetřováni jako samoplátci. Ceník je možné na vyžádání zaslat mailem, ceny zhruba odpovídají ohodnocení pojišťovnami.