objednání

  • Objednání k psychiatrickému vyšetření či úvodnímu rozhovoru k psychoterapii aktuálně není z kapacitních důvodů možné – ordinace má od  prosince 2019 “stopstav”
  • zařazení na čekací listinu je možné mailem na jan.klimpl@gmail.com, předpokládaná doba čekání od zařazení na listinu k návštěvě ordinace je nyní (leden 2020) zhruba 2 měsíce
  • pacienti jsou objednáváni na konkrétní čas, který je dodržován, proto není nutné do ordinace chodit s předstihem
  • přístup do ordinace není bezbariérový – ordinace se nachází ve 2. patře a v poliklinice není zřízen výtah
  • parkování je možné na parkovišti vedle polikliniky (30 Kč/ hod), v ulici Za ženskými domovy (30 Kč/hod), v Obchodním centru Nový Smíchov (první 3 hodiny zdarma) a ve fialových a oranžových zónách v okolních ulicích (30 Kč/hod).