psychiatrie

Psychiatrie dospělých a dětská a dorostová psychiatrie (či pedopsychiatrie) představují dnes dva samostatné lékařské obory. Zaměření obou oborů je však shodné: diagnostika a léčba duševních poruch a nemocí. Základním diagnostickým nástrojem je v těchto oborech rozhovor psychiatra s pacientem či jeho rodinou. V některých případech je přínosné také vyšetření psychologem, který k diagnostice používá také testy.

Základními léčebnými metodami duševních poruch a nemocí jsou psychoterapie a farmakoterapie. Obě metody mají svoje pro a proti a vyžadují rozdílné zapojení pacientů. Psychoterapie představuje aktivnější způsob léčby, je ale časově náročnější a výsledky se mohou dostavovat až po delší době. Je potřeba se setkávat aspoň 1 x týdně. Zlepšení však bývá trvalé. Léčba psychofarmaky je založena na každodenním užívání léků a obnáší kontroly stavu s častostí od 1 x měsíčně do 1 x za čtvrt roku. Zpravidla vede k rychlému zmírnění příznaků v rámci týdnů, vysazení léků je však spojeno s rizikem návratu obtíží.

Nejčastějšími diagnózami, kvůli kterým děti navštěvují dětského psychiatra, jsou porucha aktivity a pozornosti (ADHD), úzkostné poruchy a poruchy autistického spektra. Časté jsou ale také adaptační potíže (tj. reakce na nepříznivé životní okolnosti) či psychosomatické potíže, kdy se emoční stress vyjadřuje zjm. tělesnými příznaky. Léčbu u dětského psychiatra si potíže většinou vyžádají, když už narušují fungování dítěte ve školním či domácím prostředí. V období dospívání se zvyšuje výskyt poruch příjmu potravy, poruch chování a poruch nálady (zjm. depresivní porucha). Mnozí dospívající se potýkají s potížemi z oblasti sebepojetí, což zahrnuje také vztah k sobě samému a pocit vlastní hodnoty.  Tyto potíže často pokračují do dospělosti a mnohdy se podílí na úzkostných a depresivních poruchách či potížích ve vztazích.

Léčba duševních poruch často představuje kombinaci psychoterapie a užívání léků. Vždy záleží, jak se podaří potíže pojmenovat a uchopit a jak velký je zájem na straně pacienta či jeho okolí potížím lépe porozumět.