rodinná terapie

Hraje významnou úlohu v oblasti duševních poruch a nemocí v dětství a dospívání, neboť nejmladší členové rodin bývají nejvíce zranitelní ve svém psychickém a tělesném fungování. Tak se mohou i nevyřčené a neuvědomované vnitřní konflikty dospělých členů rodiny manifestovat v problémovém chování či prožívání dětí. Rodinná terapie směřuje k uvědomění a vyjádření potíží jednotlivých členů a porozumění interakci na úrovni rodiny.  Příznak se tak může přenést od dítěte zpět do oblasti rodinných vztahů, se kterými lze v rámci rodinné terapie dále pracovat.