úvod

Dobrý den,

vítám Vás na stránkách soukromé psychiatrické ordinace pro děti, dospívající a dospělé, která se nachází v budově Ženských domovů na Praze 5, u výstupu z metra Anděl.

V ordinaci je aktuálně (03/2021) možné objednání na:

  • individuální terapii dospívajících a dospělých
  • párovou terapii
  • rodinnou terapii
  • psychiatrické konzultace

Kapacita pro psychiatrická vyšetření dětí, dospívajících a dospělých je bohužel aktuálně naplněná a nové pacienty proto nemohu přijmout.

Psychiatrická vyšetření jsou hrazená pojišťovnami VZP, OZP, VoZP a ZPMV, ostatní služby samotnými pacienty.

V případě dotazů či objednání mě můžete kontaktovat mailem na mudr.klimpl@gmail.com.

Pokud trpíte příznaky virózy (teplota, rýma, kašel, únava, bolesti hlavy či kloubů), omluvte se prosím z návštěvy ordinace a domluvte si jiný termín či online konzultaci.

individuální terapie

Představuje nejběžnější způsob terapeutické pomoci. Je způsobem, jak porozumět hlubším souvislostem nynějších potíží a jejich kontextu. Porozumění přitom představuje nejen rozumový proces, ale je také záležitostí emoční. To je předpokladem pro dosažení terapeutické změny, která cílí nejen na odstranění obtěžujících příznaků, ale na zlepšení celkové úrovně fungování a pocitu životní spokojenosti.

párová terapie

Je účinným nástrojem pro pomoc párům v krizi. Pomyslným pacientem je v tomto případě vztah mezi partnery. Společným objevováním dosud neuvědomovaných očekávání, potřeb či pocitů pomáhá terapeut partnerům nalézt nový způsob komunikace. Tím směřuje k rozuzlení a vyvedení z krize. Výsledkem může být obnova spokojenosti v partnerství.

rodinná terapie

Hraje významnou úlohu v oblasti duševních poruch a nemocí v dětství a dospívání, neboť nejmladší členové rodin bývají nejvíce zranitelní ve svém psychickém a tělesném fungování. Tak se mohou i nevyřčené a neuvědomované vnitřní konflikty dospělých členů rodiny manifestovat v problémovém chování či prožívání dětí. Rodinná terapie směřuje k uvědomění a vyjádření potíží jednotlivých členů a porozumění interakci na úrovni rodiny.  Příznak se tak může přenést od dítěte zpět do oblasti rodinných vztahů, se kterými lze v rámci rodinné terapie dále pracovat.