úvod

Dobrý den,

vítám Vás na stránkách soukromé psychiatrické ordinace pro děti, dospívající a dospělé.

Ordinaci jsem otevřel 1.10.2018 v prostorách polikliniky Smíchov na Praze 5, která se nachází u výstupu z metra Anděl. Kromě obvyklých služeb v oblasti diagnostiky a léčby duševních poruch a nemocí poskytuji také služby v oblasti psychoterapie, se zaměřením na jednotlivce, páry a rodiny.

Od 1.5.2019  má ordinace smlouvu se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (111), která za svoje klienty hradí psychiatrickou péči. Klienti ostatních pojišťoven a pacienti léčení psychoterapií budou nadále ošetřováni jako samoplátci. Ceník je možné na vyžádání zaslat mailem, ceny zhruba odpovídají ohodnocení pojišťovnami.

Objednání k vyšetření či úvodnímu rozhovoru k psychoterapii je možné mailem či telefonicky v ordinačních hodinách, doporučení praktického lékaře není potřeba. Objednací doby jsou aktuálně cca 2-3 týdny, ale někdy se podaří nalézt i dřívější termín. 

individuální terapie

Představuje nejběžnější způsob terapeutické pomoci. Je způsobem, jak porozumět hlubším souvislostem nynějších potíží a jejich kontextu. Porozumění přitom představuje nejen rozumový proces, ale je také záležitostí emoční. To je předpokladem pro dosažení terapeutické změny, která cílí nejen na odstranění obtěžujících příznaků, ale na zlepšení celkové úrovně fungování a pocitu životní spokojenosti.

párová terapie

Je účinným nástrojem pro pomoc párům v krizi. Pomyslným pacientem je v tomto případě vztah mezi partnery. Společným objevováním dosud neuvědomovaných očekávání, potřeb či pocitů pomáhá terapeut partnerům nalézt nový způsob komunikace. Tím směřuje k rozuzlení a vyvedení z krize. Výsledkem může být obnova spokojenosti v partnerství.

rodinná terapie

Hraje významnou úlohu v oblasti duševních poruch a nemocí v dětství a dospívání, neboť nejmladší členové rodin bývají nejvíce zranitelní ve svém psychickém a tělesném fungování. Tak se mohou i nevyřčené a neuvědomované vnitřní konflikty dospělých členů rodiny manifestovat v problémovém chování či prožívání dětí. Rodinná terapie směřuje k uvědomění a vyjádření potíží jednotlivých členů a porozumění interakci na úrovni rodiny.  Příznak se tak může přenést od dítěte zpět do oblasti rodinných vztahů, se kterými lze v rámci rodinné terapie dále pracovat.