individuální terapie

Představuje nejběžnější způsob terapeutické pomoci. Je způsobem, jak porozumět hlubším souvislostem nynějších potíží a jejich kontextu. Porozumění přitom představuje nejen rozumový proces, ale je také záležitostí emoční. To je předpokladem pro dosažení terapeutické změny, která cílí nejen na odstranění obtěžujících příznaků, ale na zlepšení celkové úrovně fungování a pocitu životní spokojenosti.