FAQ

Jak probíhá vyšetření dětským psychiatrem?

Vyšetření trvá 1.5 hodiny a ve své úvodní části zahrnuje rozhovor s rodiči o potížích jejich dítěte. V rozhovoru se postupně zaměřujeme na probrání údajů z osobní historie dítěte, od početí po současnost. To zahrnuje různé oblasti: vývoj řeči a motoriky, oblast vzdělávání, volného času, vztahů s vrstevníky i v rodině a kontaktů se zdravotními službami. Společně se také probereme donesenými zprávami od odborníků, kteří mají či v minulosti měli vaše dítě v péči či je vyšetřovali (psychologové, logopedové, neurologové, speciální pedagogové z pedagogicko-psychologické poradny či speciálně-pedagogického centra). Rozhovor probíhá v přítomnosti dítěte. Pokud je to následně možné, proběhne i rozhovor dítěte se samotným lékařem a rodiče počkají v čekárně ordinace. Forma a délka rozhovoru jsou uzpůsobeny možnostem dítěte, u menších dětí je upřednostňována společná hra. Závěrem vyšetření je diagnostické pojmenování potíží a společná diskuse o dalším vhodném postupu. Výstupem je zpráva z vyšetření.

Jak probíhá vyšetření psychiatrem?

Vyšetření probíhá formou rozhovoru a trvá 1 hodinu. Rozhovor je zaměřen na současné potíže, aktuální životní situaci a osobní historii pacienta. Společně se pokoušíme nalézt možné souvislosti těchto oblastí. Výsledkem je diagnostické uchopení potíží a společné uvažování o nejvhodnějším způsobu léčby. Výstupem je také zpráva z vyšetření.

Jak probíhá úvodní sezení psychoterapie?

Sezení trvá 50 minut, přičemž způsob rozhovoru se od psychiatrického vyšetření liší. Cílem není stanovení diagnózy, ale spíše ujasnění současných obtíží a očekávaného cíle léčby. Úvodní sezení (zpravidla 5) probíhají nezávazně tak, aby si pacient i lékař mohli ujasnit, zda spolu dovedou smysluplně spolupracovat a chtějí se vrhnout do systematické práce. Obdobně probíhají první sezení v párové či rodinné terapii.

Můžete mě léčit léky i psychoterapií zároveň?

Nemůžu, oba přístupy se liší a nelze je kombinovat v jedné osobě lékaře. Léčba psychofarmaky je přístup zaměřený na oslabení obtěžujících příznaků pomocí léků, na porozumění hlubším souvislostem v rámci občasných psychiatrických kontrol nebývá i při nejlepší vůli dostatek času. Klade si za cíl co nejdříve dospět k úlevě od příznaků. Psychoterapie naopak slouží porozumění  souvislostem potíží s předpokladem, že toto porozumění povede jak ke zmírnění příznaků, tak ke změně v prožívání, myšlení či chování. Dosáhnout zlepšení může trvat různě dlouho (od týdnů po roky). Oba postupy se u některých pacientů vhodně doplňují, ale je nutné chodit ke každému odborníkovi zvlášť – k jednomu pro léky a k jinému na psychoterapii.

Můžu k vám chodit na psychoterapii jednou za 14 dní?

Léčba s touto frekvencí není příliš efektivní, protože větší časové intervaly mezi sezeními způsobují potíže s návazností setkání. Psychoterapie tak stále začíná, aniž by se celý proces naplno rozběhl. V mé ordinaci proto pracuji s pacienty s častostí potkávání alespoň 1 x týdně.

Kamarádka by k vám taky chtěla chodit na terapii, může se na vás obrátit?

Nemůže. Pro psychoterapii je nutná jistá míra neutrálnosti – neléčíme svoje příbuzné ani známé, ani příbuzné či známé svých pacientů.

Pokud partner nemůže přijít na domluvené párové sezení, můžu přijít sám/sama?

Pro párovou terapii je důležitá nestrannost terapeuta, která může být společným sezením pouze s jedním z partnerů snadno narušena. Proto je individuální setkání nevhodné.

Je možné  chodit na párovou terapii s malým dítětem, pokud pro něj nemáme hlídání?

Účast malých dětí omezuje pozornost rodičů a narušuje průběh párového sezení. Dítěti je proto potřeba sehnat hlídání.

Dnes jsem nemohl přijít na terapii, jak to tedy uděláme s placením?

Nevyužité sezení bude nutné zaplatit.

Můžu u vás po skončení  párové terapie pokračovat individuálně?

Pro individuální terapii je nutná jistá míra neutrálnosti lékaře, která je předcházející párovou terapií nenávratně ztracena. Pokračování v individuální terapii je proto nevhodné.

Když se nebudu cítit dobře, můžu vám kdykoli zavolat nebo napsat?

Telefonický kontakt v současnosti není z provozních důvodů možný. U kontaktu po mailu je nutné počítat s rozsahem mé pracovní doby. 24 hodin denně dostupné služby poskytují pouze telefonické krizové linky, krizová centra a příjmové ambulance psychiatrických nemocnic.