FAQ

Jak probíhá vyšetření dětským psychiatrem?

Vyšetření trvá 1.5 hodiny a ve své úvodní části zahrnuje rozhovor s rodiči o potížích jejich dítěte. V rozhovoru se postupně zaměřujeme na probrání údajů z osobní historie dítěte, od početí po současnost. To zahrnuje různé oblasti: vývoj řeči a motoriky, oblast vzdělávání, volného času, vztahů s vrstevníky i v rodině a kontaktů se zdravotními službami. Společně se také probereme donesenými zprávami od odborníků, kteří mají či v minulosti měli vaše dítě v péči či je vyšetřovali (psychologové, logopedové, neurologové, speciální pedagogové z pedagogicko-psychologické poradny či speciálně-pedagogického centra). Rozhovor probíhá v přítomnosti dítěte. Pokud je to následně možné, proběhne i rozhovor dítěte se samotným lékařem a rodiče počkají v čekárně ordinace. Forma a délka rozhovoru jsou uzpůsobeny možnostem dítěte, u menších dětí je upřednostňována společná hra. Závěrem vyšetření je diagnostické pojmenování potíží a společná diskuse o dalším vhodném postupu. Výstupem je zpráva z vyšetření.

Jak probíhá vyšetření psychiatrem?

Vyšetření probíhá formou rozhovoru a trvá 1 hodinu. Rozhovor je zaměřen na současné potíže, aktuální životní situaci a osobní historii pacienta. Společně se pokoušíme nalézt možné souvislosti těchto oblastí. Výsledkem je diagnostické uchopení potíží a společné uvažování o nejvhodnějším způsobu léčby. Výstupem je také zpráva z vyšetření.

Jak probíhá úvodní sezení psychoterapie?

Sezení trvá 50 minut, přičemž způsob rozhovoru se od psychiatrického vyšetření liší. Cílem není stanovení diagnózy, ale spíše ujasnění současných obtíží a očekávaného cíle léčby. Úvodní sezení (zpravidla 5) probíhají nezávazně tak, aby si pacient i lékař mohli ujasnit, zda spolu dovedou smysluplně spolupracovat a chtějí se vrhnout do systematické práce. Obdobně probíhají první sezení v párové či rodinné terapii.

Můžete mě léčit léky i psychoterapií zároveň?

Nemůžu, oba přístupy se liší a nelze je kombinovat v jedné osobě lékaře. Léčba psychofarmaky je přístup zaměřený na oslabení obtěžujících příznaků pomocí léků, na porozumění hlubším souvislostem v rámci občasných psychiatrických kontrol nebývá i při nejlepší vůli dostatek času. Klade si za cíl co nejdříve dospět k úlevě od příznaků. Psychoterapie naopak slouží porozumění  souvislostem potíží s předpokladem, že toto porozumění povede jak ke zmírnění příznaků, tak ke změně v prožívání, myšlení či chování. Dosáhnout zlepšení může trvat různě dlouho (od týdnů po roky). Oba postupy se u některých pacientů vhodně doplňují, ale je nutné chodit ke každému odborníkovi zvlášť – k jednomu psychiatrovi pro léky a k jinému na psychoterapii.

Můžu k vám chodit na psychoterapii jednou za 14 dní?

Léčba s touto frekvencí není příliš efektivní, protože větší časové intervaly mezi sezeními způsobují potíže s návazností setkání. Psychoterapie tak stále začíná, aniž by se celý proces naplno rozběhl. V mé ordinaci proto pracuji s pacienty s častostí potkávání alespoň 1 x týdně.

Kamarádka by k vám taky chtěla chodit na terapii, může se na vás obrátit?

Nemůže. Pro psychoterapii je nutná jistá míra neutrálnosti – neléčíme svoje příbuzné ani známé, ani příbuzné či známé svých pacientů.

Pokud partner nemůže přijít na domluvené párové sezení, můžu přijít sám/sama?

Nemůžete. Pro párovou terapii je důležitá nestrannost terapeuta, která může být společným sezením pouze s jedním z partnerů snadno narušena.

Dnes jsem nemohl přijít na terapii, jak to tedy uděláme s placením?

Nevyužité sezení bude nutné zaplatit.

Můžu u vás po skončení  párové terapie pokračovat individuálně?

Nemůžete. Pro individuální terapii je nutná jistá míra neutrálnosti lékaře, která je předcházející párovou terapií nenávratně ztracena.

Když se nebudu cítit dobře, můžu vám kdykoli zavolat nebo napsat?

Telefonický kontakt v současnosti není z provozních důvodů možný. U kontaktu po mailu je nutné počítat s rozsahem mé pracovní doby. 24 hodin denně dostupné služby poskytují pouze telefonické krizové linky, krizová centra a příjmové ambulance psychiatrických nemocnic.