profesní životopis

 • V roce 2010 jsem ukončil studium na lékařské fakultě a nastoupil jsem praxi lékaře na psychiatrickém oddělení. V roce 2015 jsem získal atestaci v oboru psychiatrie a v roce 2018 v oboru dětská a dorostová psychiatrie.
 • V letech 2010 2014 jsem absolvoval skupinový výcvik v gestalt psychoterapii v institutu Dialog, který jsem zakončil závěrečnou zkouškou v roce 2022 a stal jsem se tak certifikovaným psychoterapeutem.
 • V letech 2011 až 2019 jsem prošel individuální sebezkušeností v psychoanalytické psychoterapii
 • V letech 2015 až 2018 jsem absolvoval výcvik v párové a rodinné psychoanalytické psychoterapii.
 • Následně jsem v letech 2018 až 2019 absolvoval specifický zážitkový výcvik pro párové a rodinné terapeuty Institutu párové a rodinné psychoanalytické terapie pod vedením PhDr. Slavoje Titla a Mgr. Lucie Lucké. 
 • Většinu odborné praxe jsem získal v Psychiatrické nemocnici Bohnice. Nejdelší čas jsem strávil jako psychiatr Centra krizové intervence, kde jsem v letech 2013 – 2014 vedl společně s kolegyní Dagmar Jančovou terapeutickou skupinu pro pacienty s akutním psychickým traumatem.
 • V letech 20132015 jsem zároveň pracoval jako psychiatr a psychoterapeut ve Středisku psychoterapeutických služeb Břehová na Praze – Josefově (dnes Psychoterapie Břeh)
 • Od roku 2015 jsem pak pracoval jako lékař na oddělení dětské a dorostové psychiatrie v Psychiatrické nemocnici Bohnice  pod vedením primáře MUDr. Michala Považana a zároveň jsem si otevřel vlastní poradenskou praxi.
 • Od roku 2016 pracuji jako lékař pohotovostních služeb dalšího pražského krizového centra, RIAPSu.
 • V letech 2017 – 2018 jsem pracoval jako lékař na oddělení dětské psychiatrie Thomayerovy nemocnice pod vedením primářky MUDr. Jany Šplíchalové, kde jsem získal praxi s dětmi předškolního a mladšího školního věku.
 • Od října 2018 působím v soukromé praxi, na jejíchž stránkách se nyní nacházíte.
 • Odborně se zajímám o vztahovou problematiku v různých kontextech – jak z pohledu jednotlivce, párů či rodin, tak z pohledu vývojových úloh, které vztahy plní. 
 • Svoji práci superviduji pod dohledem starších kolegů. 
 • Jsem členem České lékařské komory a České psychiatrické společnosti.